Офіційні правила рекламної Акції
«Виграй fashion look від Активіа»
(надалі – Акція)

 

 1. Організатор, Виконавець та Технічний партнер Акції

 

1.1 Організатором Акції є ТОВ «ДАНОН ДНІПРО» (надалі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: 73008, м. Херсон, вул. Бериславське шоссе, 37; ЄДРПОУ 31489175

1.2 Виконавцем Акції є ТОВ «ФЕАР РІТЕЙЛ» (надалі – «Виконавець»). Місцезнаходження Виконавця: 04080, м. Київ, вул. вул. Кирилівська, 13Б, оф. 1, ЄДРПОУ: 41439052.

1.3 Технічним партнером Акції є ТОВ «512 Діджитал» (надалі – «Технічний партнер»). ЄДРПОУ 40837287

 

 1. Мета проведення Акції та інформаційна підтримка Акції

 

2.1 Метою проведення Акції є інформування споживачів про продукцію Організатора під ТМ «Активіа», рекламування та збільшення обсягів продажу продукції під ТМ «Активіа», привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що розповсюджується Організатором в рамках його господарської комерційної діяльності.

2.2 Офіційні правила рекламної Акції (надалі – «Правила») розміщуються на сайті http://activia.ua/ (надалі – «Сайт») у межах строку проведення акції. Сайт для участі в Акції розміщений за адресою: www.activia.ua, так само як і всі матеріали, розміщені на Сайті, Організатору або його Ліцензіарам та/ або Організатор є повноправним користувачем.,.

2.3 Стисла інформація про строки проведення Акції, її скорочені правила та умови буде доступна на спеціальній стрічці або стікері з написом «Виграй fashion look» на продукції, яка бере участь у Акції та зазначена у п.4.1. цих Правил.

УВАГА! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Акція є маркетинговим заходом з метою рекламування продукції під TM «Активіа». Придбання продукції під ТМ «Активіа» не вважається сплатою грошових коштів за участь в Акції.

2.4 Правила Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил. Якщо Учасник продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, його вважають таким, що прийняв такі зміни до Правил.

 

 

 1. Строк (тривалість) та територія (місце) проведення Акції

 

3.1 Строк проведення Акції: Акція триває (період безпосередньої реєстрації в Акції) з 15 червня 2019 року поки акційна продукція є в наявності, але не довше ніж до 31 серпня 2019 року (включно) (далі – «Строк проведення Акції»). Період, протягом якого можна стати Учасником Акції, – з 00:01 годин за київським часом 15 червня 2019 року по 23:59 годин за київським часом 31 серпня 2019 року включно.

3.2 Акція проводиться по всій території України, крім території Автономної Республіки Крим, території проведення операції Об’єднаних сил та тимчасово окупованих територій України (надалі – «Територія проведення Акції»). Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за вивезення упаковок продукції під ТМ «Активіа» зі спеціальною стрічкою або стікером з написом «Виграй fashion look» за межі території проведення Акції. Заохочення надсилаються (вручаються) Переможцям Акції лише в межах Території проведення Акції.

3.3. Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, які здобули право на отримання таких Заохочень, виключно за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.

 

 1. Продукція, яка бере участь в Акції

 

4.1 В Акції бере участь наступна продукція: біфідойогурт питний Активіа 290 мл та 580 мл, біфідойогурт Активіа Drink & Go 300 г, біфідойогурт густий Активіа Суперзлаки 230 г, кожна з яких повинна бути маркована спеціальною стрічкою або стікером з написом «Виграй fashion look» (сукупно надалі іменується – «Акційна продукція») та містить в собі унікальний код (надалі – «Код»), що складається з комбінації цифр та/або літер.

4.2 Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, які здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети.

 • Код в Акційній продукції:
 • біфідойогурт питний Активіа 290 мл та 580 мл: розміщується на боковій частині пляшки зі зворотнього боку етикетки під чорним прямокутником з написом «шукайте код тут»;
 • біфідойогурт Активіа Drink & Go 300 г, біфідойогурт густий Активіа Суперзлаки 230 г: розміщується під кришкою.

4.3 В 1 (одній) одиниці Акційної продукції міститься 1 (один) Код.

4.4 Вартість Акційної продукції не перевищує звичайної вартості аналогічної продукції ТМ «Активіа». Таким чином, купуючи Акційну продукцію Учасник Акції не вносить жодної додаткової оплати за участь в Акції.

 

 1. Учасники Акції

 

5.1 Участь в Акції можуть брати дієздатні фізичні особи-громадяни України, яким на момент прийняття рішення про участь в Акції виповнилося 14 років та які безумовно погодились із зазначеними Правилами, підтвердили свою участь в Акції за відсутності будь-яких обмежень щодо участі, купили Акційну продукцію, зареєстрували Код з Акційної продукції та виконали інші умови цих Правил (далі – «Учасники»). Учасники Акції у віці від 14 до 18 років беруть участь в Акції за згоди їхніх законних представників.

5.2 Не визнаються Учасниками та не мають права брати в ній участь:

 • працівники Виконавця
 • власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Акції,
 • іноземці та особи без громадянства.

5.3 Учасник під час участі у Акції зобов’язується:

 • дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
 • зазначати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках;
 • свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
 • не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників в Акції;
 • зберігати Код та чек до 30 вересня 2019 року та надати його на вимогу Виконавця та/або Організатора Акції для додаткової перевірки на дотримання вимог Правил;
 • дотримуватися правил користування Сайтом.
 • реєструвати Код, який був знайдений в Акційній продукції особисто таким учасником Акції;
 • не здійснювати дій з підбору Кодів та/або реєстрації Кодів з помилками та неточностями, що може завдати шкоди іншим учасникам Акції.

5.4 Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду Виконавцю та Організатору та Технічному партнеру на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Підтвердженням згоди на участь в Акції та згоди з Правилами є здійснення Учасником реєстрації Коду на Сайті, згідно з вимогами розділу 7 Правил.

5.5 Учасник, який не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Заохочень, зазначених в розділі 6 цих Правил.

УВАГА! Будь-які дії Учасників щодо реалізації (продажу, обміну) та/або публічного оприлюднення інформації про Коди, які стали відомі їм будь-яким чином, а також набуття та/або придбання інформації про Коди без придбання Акційної продукції вважаються порушенням умов цих Правил, а Учасник таким, що не відповідає вимогам цих Правил та не має права на отримання Заохочень, зазначених в розділі 6 цих Правил.

5.6 Учасники Акції, яким виповнилося 18 років, повинні мати паспорт громадянина України й реєстраційний номер облікової картки платника податків та бути готовими надати копії даних документів на вимогу Виконавця. Якщо в Акції бере участь Учасник у віці 14 до 18 років за згодою його законного представника, для вручення Заохочень може використовуватися паспорт громадянина України й реєстраційний номер облікової картки платника податків одного з законних представників такого Учасника, який повинен бути готовим надати копії даних документів на вимогу Виконавця.

5.7 Крім того, для ідентифікації необхідно мати номер мобільного телефону українського GSM-оператора та електронну пошту, які використовуються для реєстрації/участі в Акції згідно з цими Правилами.

 1. Фонд Заохочень

 

6.1 Фонд Заохочень Акції (надалі разом – «Заохочення») складається з:

6.1.1 Заохочення №1:

6.1.1.1 Парео – 213 шт.

6.1.2 Заохочення №2:

6.1.2.1 Пляжна сумка – 213 шт.

6.1.3 Головне заохочення (далі - Заохочення №3):

6.1.3.1 Літня сукня з аксесуаром (пов’язка на голову) – 5 шт.

6.2 Кількість Заохочень обмежена та складає визначену цими Правилами кількість. Загальна кількість Заохочень може бути змінена за самостійним рішенням Організатора шляхом одностороннього внесення відповідних змін до цих Правил.

6.3 Характеристики Заохочень, зазначених в цьому розділі Правил, їх зовнішній вигляд, колір, виробники тощо визначаються на розсуд Організатора. Зовнішній вигляд Заохочень може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах та на Сайті. За якість та характеристики Заохочень відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів. Заохочення можуть не відповідати очікуванням Учасників.

6.4 Грошовий еквівалент Заохочень не нараховується та не виплачується. Всі Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Організатор/Виконавець не несуть ніякої відповідальності за подальше використання Заохочень Учасниками після їх одержання, за неможливість Учасниками скористатись наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

6.5 Заохочення можуть бути отримані Учасниками, які здобули право на отримання таких Заохочень, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.

6.6 Переможець Акції, отримуючи відповідне Заохочення Акції, розуміє, що таке Заохочення є доходом цього Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такого Переможця, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України. Отримання Заохочення може, відповідно, вплинути на умови отримання такою Переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. Переможець Акції самостійно приймає рішення про участь в Акції, отримання ним Заохочення та наслідки таких дій. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцями Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Заохочень Акції.

Дотримання вимог законодавства щодо оподаткування вартості доходів у результаті отримання Заохочень №1, №2, №3 Виконавцем Акції відповідно до вимог законодавства України .

6.7 На Учасників Акції покладається відповідальність за забезпечення доступності їх мобільних номерів та електронної пошти, які використовуються при реєстрації на Сайті, для вхідних дзвінків та вхідних повідомлень протягом всього Строку проведення Акції.

 

 1. Умови участі в Акції та умови визначення Учасників, які мають право на отримання Заохочень

 

7.1 Для участі в Акції особі, яка відповідає вимогам розділу 5 даних Правил, необхідно:

7.1.1 Пройти авторизацію (зареєструватись) на Сайті, а саме:

а) заповнити реєстраційну форму у спосіб, передбачений на Сайті, з обов’язковим повідомленням наступних даних: ім’я, прізвище; адреса електронної пошти; номер мобільного телефону українського GSM-оператора та номер відділення Нової пошти для отримання Заохочення у разі перемоги; пароль, або:

б) зареєструватися за допомогою профілю користувача соціальної мережі https://www.facebook.com (далі – «Facebook») (дозволивши використовувати певні дані свого профілю в межах Акції, а саме: доступ до профілю користувача в соціальній мережі та електронної адреси, яка була вказана користувачем при реєстрації). Поля ПІБ, електронна адреса заповнюються даними Facebook. При другому способі реєстрації в профілі Учасника Акції зберігається зазначений Facebook ID. Якщо такий ID вже існує, Учаснику Акції з’являється повідомлення з зазначенням помилки, і пропонується пройти авторизацію повторно.

 

       УВАГА!  Важливо вказувати правильні дані під час авторизації на Сайті. Дані з Сайту будуть вказані в декларації Нової Пошти на отримання відповідного заохочення Акції. Організатор/Виконавець/Технічний партнер не несуть відповідальність за правильність даних вказаних під час авторизації на Сайті та за подальші наслідки, що виникли внаслідок зазначення неправильних даних учасником Акції.

 

7.1.2 Придбати 1 (одну) і більше будь-яких одиниць Акційної продукції.

7.1.3 Зареєструвати Акційний код: перший Код необхідно зареєструвати за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми) в особистому кабінеті Учасника на Сайті (після успішної реєстрації 1-го Коду, на Сайті Акції з’являється повідомлення про можливість реєструвати 2-й Код та наступні Коди за допомогою мобільного додатку Viber перейшовши за відповідним посиланням, зазначеним у повідомленні);

УВАГА! Під час реєстрації на Сайті або реєстрації Коду за допомогою мобільного додатку Viber у вигляді СМС, Учасник може зазначити лише номер українського GSM-оператора, за виключенням номерів CDMA.

Після виконання процедури реєстрації кожного Коду за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми) на Сайті або за допомогою мобільного додатку Viber у вигляді СМС, а також у випадку неможливості реєстрації, Учасник отримає відповідне повідомлення на Сайті або СМС, яке прийде у відповідь на реєстрацію Коду у вигляді СМС.

При цьому відповідне поле для реєстрації Коду на Сайті або 1 (одна) СМС можуть одночасно вмістити лише один Код.

Код вважається успішно зареєстрованим з моменту отримання Учасником відповідного повідомлення.

УВАГА! Учасник може зареєструвати не більше 14 (чотирнадцяти) коректних Кодів протягом однієї доби. За однією IP адресою може бути зареєстровано не більше 3 учасників, реєстрація нових кодів 4-го і наступних учасників на цей самий IP заборонена. При цьому, якщо Учасником буде введено некоректний Код (код, який не відповідає унікальному коду або код який вже був зареєстрований) 5 разів  протягом 1 (однієї) доби, номер мобільного телефону такого Учасника автоматично блокується для участі в Акції до 00:00:00 наступного дня.

У разі фіксації 3-х автоматичних блокувань за введення 5 некоректних Кодів протягом Строку проведення Акції профіль такого Учасника автоматично блокується для участі в Акції, на весь Строк проведення Акції. Також блокуються всі IP адреси, з яких здійснювалися реєстрації такого Учасника. Рішення про розблокування або не розблокування приймається Організатором та/або Виконавцем виключно на підставі свого внутрішнього переконання після зазначення Учасником причини реєстрації некоректних Кодів та незалежно від суб’єктивної оцінки Учасника.

УВАГА! Реєстрація Кодів від одного Учасника може проводитись лише з використанням одного номеру мобільного телефона.

УВАГА! По завершенню Строку проведення Акції, зазначеного в п. 3.1. Правил, Коди не реєструються.

 

 • Коректний” код - це код, що розпізнано як код Акції (вказаній на Акційній продукції) та може бути присвоєний учаснику Акції як зареєстрований учасником Акції, якщо його не було присвоєно жодному учаснику Акції до моменту здійснення поточної спроби реєстрації.
 • Некоректний” код - це код, який не розпізнано як код Акції (не вказаний на Акційній продукції)  та/або не може бути присвоєний учаснику Акції як зареєстрований учасником Акції, якщо його вже присвоєно будь-якому учаснику Акції.

7.2 Один Код може бути зареєстрований для участі в Акції лише 1 (один) раз. Учасник Акції самостійно несе відповідальність за точність зазначення Коду під час його реєстрації. Організатор/Виконавець/Технічний партнер та/або треті особи не несуть відповідальність за помилки, неточність, неповноту чи невідповідність Коду, що були допущені учасником Акції під час реєстрації такого Коду, та за будь-яку шкоду, що була спричинена такими помилками та неточністю реєстрації Коду учасником Акції. Претензії щодо помилок та неточності Коду, а також неможливістю прийняти участь в Акції іншим учасником Акції у зв’язку з такою помилкою та неточністю чи іншими діями учасників Акції - не приймаються.

7.3 Унікальний код вважається таким, що успішно зареєстрований, після здійснення його перевірки. У випадку існування успішної реєстрації такого унікального коду будь-яким учасником Акції, у повторній реєстрації такого унікального коду буде відмовлено без виплати будь-якої компенсації чи відшкодування. Учасник Акції самостійно несе відповідальність за точність введення унікального коду під час його реєстрації, включаючи використання літер абетки.

7.4 У випадку виникнення питань щодо реєстрації кодів та інших технічних питань щодо проведення Акції, Учасники Акції повинні звертатися до технічної підтримки шляхом натискання на кнопку «Зворотний зв’язок» на Сайті. Якщо Учасник Акції з технічних питань не звертається до технічної підтримки у вищевказаний спосіб, Виконавець/Організатор/Технічний Партнер звільняються від відповідальності за такими питаннями Учасниками.

7.5 Визначення Учасників, які мають право на отримання Заохочень, зазначених в п. 6.1. цих Правил (надалі – «Учасник, який отримав право одержати Заохочення» або «Переможець»), проводиться наступним шляхом:

 • Заохочення №1

Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень №1, проводиться згідно списку учасників, які виконали всі умови Правил Акції в тому числі, які за період з 00:00:01 год 15 червня 2019 року до 23:59:59 год 31 серпня  2019 року успішно зареєстрували мінімум 1 (один) Код. Визначення відбуваються:

 • 23 червня 2019 року о 12:00 серед всіх Учасників, які за період з 00:00:01 год 15 червня 2019 року до 23:59:59 год22 червня 2019 року успішно зареєстрували мінімум 1 (один) Код та виконали інші умови участі в Акції.  Під час цього визначення визначаються 3 (три) Учасника, які отримують право одержати  1 (одне) Заохочення №1, а також визначаються 30 (тридцять) резервних учасників, які здобудуть у порядку черговості визначення резервними Учасниками, право на отримання 1 (одного) відповідного Заохочення №1 у разі відмови основного Переможця від отримання Заохочення №1 або у разі неможливості вручити такому Переможцю Заохочення №1;
 • з 24 червня 2019 року до 01 вересня 2019 року включно щодня о 12:00 серед всіх Учасників, які за попередню добу до дати проведення відповідного визначення успішно зареєстрували мінімум 1 (один) Код. Під час кожного визначення визначаються 3 (три) Учасника, які отримують право одержати 1 (одне) Заохочення №1, а також визначаються 30 (тридцять) резервних учасників, які здобудуть у порядку черговості визначення резервними Учасниками, право на отримання 1 (одного) відповідного Заохочення №1 у разі відмови основного Переможця від отримання Заохочення №1 або у разі неможливості вручити такому Переможцю Заохочення №1.

 

 • Заохочення №2

Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень №2, проводиться, проводиться згідно списку учасників, які виконали всі умови Правил Акції в тому числі, які за період з 00:00:01 год 15 червня 2019 року до 23:59:59 год 31 серпня  2019 року успішно зареєстрували мінімум 1 (один) Код. Визначення відбуваються:

 • 23 червня 2019 року о 12:00 серед всіх Учасників, які за період з 00:00:01 год 15 червня 2019 року до 23:59:59 год 22 червня 2019 року успішно зареєстрували мінімум 1 (один) Код та виконали  інші умови участі в Акції.  Під час цього визначення визначаються 3 (три) Учасника, які отримують право одержати  1 (одне) Заохочення №2, а також визначаються 30 (тридцять) резервних учасників, які здобудуть у порядку черговості визначення резервними Учасниками, право на отримання 1 (одного) відповідного Заохочення №2 у разі відмови основного Переможця від отримання Заохочення №2 або у разі неможливості вручити такому Переможцю Заохочення №2;
 • з 24 червня 2019 року до 01 вересня 2019 року включно щодня о 12:00 год серед всіх Учасників, які за попередню добу до дати проведення відповідного визначення успішно зареєстрували мінімум 1 (один) Код та виконали  інші умови участі в Акції. Під час кожного визначення  визначаються 3 (три) Учасника, які отримують право одержати 1 (одне) Заохочення №2, а також визначаються 30 (тридцять) резервних учасників, які здобудуть у порядку черговості визначення резервними Учасниками, право на отримання 1 (одного) відповідного Заохочення №2 у разі відмови основного Переможця від отримання Заохочення №2 або у разі неможливості вручити такому Переможцю Заохочення №2.

 

 • Заохочення №3

Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень №3,  проводиться згідно списку учасників, які виконали всі умови Правил Акції в тому числі, які за період з 00:00:01 год 15 червня 2019 року до 23:59:59 год 31 серпня  2019 року успішно зареєстрували мінімум 1 (один) Код. Визначення відбуваються:

 • 08 липня 2019 року о 10:00 серед всіх Учасників, які за період з 00:00:01 год 15 червня 2019 року до 23:59:59 год 07 липня 2019 року успішно зареєстрували мінімум 1 (один) Код та виконали інші умови участі в Акції. Під час цього визначення визначається 1 (один) Учасник, який отримуює право одержати  1 (одне) Заохочення №3, а також визначаються 10 (десять) резервних учасників, які здобудуть у порядку черговості визначення резервними Учасниками, право на отримання 1 (одного) відповідного Заохочення №3 у разі відмови основного Переможця від отримання Заохочення №3 або у разі неможливості вручити такому Переможцю Заохочення №3;
 • 25 липня 2019 року о 10:00 серед всіх Учасників, які за період з 00:00:01 год 11 липня 2019 року до 23:59:59 год 24 липня 2019 року успішно зареєстрували мінімум 1 (один) Код та виконали  інші умови участі в Акції.  Під час цього визначення визначається 1 (один) Учасник, який отримуює право одержати  1 (одне) Заохочення №3, а також визначаються 10 (десять)резервних учасників, які здобудуть у порядку черговості визначення резервними Учасниками, право на отримання 1 (одного) відповідного Заохочення №3 у разі відмови основного Переможця від отримання Заохочення №3 або у разі неможливості вручити такому Переможцю Заохочення №3
 • 08 серпня 2019 року о 10:00 серед всіх Учасників, які за період з 00:00:01 год 25 липня 2019 року до 23:59:59 год 07 серпня 2019 року успішно зареєстрували мінімум 1 (один) Код та виконали  інші умови участі в Акції.  Під час цього визначення визначається 1 (один) Учасник, який отримуює право одержати  1 (одне) Заохочення №3, а також визначаються 10 (десять)резервних учасників, які здобудуть у порядку черговості визначення резервними Учасниками, право на отримання 1 (одного) відповідного Заохочення №3 у разі відмови основного Переможця від отримання Заохочення №3 або у разі неможливості вручити такому Переможцю Заохочення №3
 • 22 серпня 2019 року о 10:00 серед всіх Учасників, які за період з 00:00:01 год 08 серпня 2019 року до 23:59:59 год 21 серпня 2019 року успішно зареєстрували мінімум 1 (один) Код та виконали інші умови участі в Акції. Під час цього визначення визначається 1 (один) Учасник, який отримуює право одержати  1 (одне) Заохочення №3, а також визначаються 10 (десять)резервних учасників, які здобудуть у порядку черговості визначення резервними Учасниками, право на отримання 1 (одного) відповідного Заохочення №3 у разі відмови основного Переможця від отримання Заохочення №3 або у разі неможливості вручити такому Переможцю Заохочення №3
 • 02 вересня 2019 року о 10:00 серед всіх Учасників, які за період з 00:00:01 год 22 серпня 2019 року до 23:59:59 год 31 серпня 2019 року успішно зареєстрували мінімум 1 (один) Код та виконали інші умови участі в Акції.  Під час цього визначення визначається 1 (один) Учасник, який отримуює право одержати  1 (одне) Заохочення №3, а також визначаються 10 (десять)резервних учасників, які здобудуть у порядку черговості визначення резервними Учасниками, право на отримання 1 (одного) відповідного Заохочення №3 у разі відмови основного Переможця від отримання Заохочення №3 або у разі неможливості вручити такому Переможцю Заохочення №3

Увага! Дати визначення Учасників, які отримали право одержати Заохочення №3 можуть змінюватися. У разі внесення змін, такі зміни будуть оприлюдненні шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті відповідно до п.2.4. цих Правил.

Увага! Визначення Переможців проводиться серед усіх унікальних кодів учасників Акції, які їх зареєстрували відповідно до Правил Акції.

7.6 Учасник Акції може отримати не більше одного Заохочення кожного виду (одне парео, одна пляжна сумка, одна літня сукня з аксесуаром (пов’язка на голову) за весь Строк проведення Акції.

7.7 Інформацію про Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень, можна отримати на Сайті в розділі «Умови та подарунки». Під інформацією мається на увазі ім’я, прізвище та перші 7 цифр мобільного телефону, включаючи код оператора мобільного зв’язку, зазначені відповідними Учасниками Акції під час реєстрації Коду для участі в Акції.

7.8 Організатор/Виконавець не компенсують будь-які витрати Учасників, які виникають у зв’язку з Реєстрацією Кодів чи участю в Акції.

7.9 Претензії від Учасників щодо обов’язків Виконавця та Організатора в рамках Акції приймаються та розглядаються до 02 вересня 2019 року.

7.10 Всі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

7.11 Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність та повноту наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

7.12 Після визначення Учасника, який отримав право на одержання Заохочення №1,2,3 представник Виконавця та/або залучена ним третя особа зв'язується з Учасником за мобільним телефоном або за допомогою мобільного додатку Viber у вигляді СМС або через особистий кабінет Сайту (залежно від того, як Учасник зареєстрував Коди) і просить надати документи, зазначені в п.8.3 цих Правил, Виконавцю на електронну адресу, зазначену таким представником.

УВАГА! Проводиться запис телефонної розмови, передбаченої п.7.10 Правил, про що повідомляється Учасник у цих Правилах.

7.13 Всі Учасники Акції, в тому числі Учасники Акції, які здобули право на отримання Заохочень, самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції і отриманням Заохочень.

 

 1. Порядок та строки отримання Заохочень

 

8.1 Порядок та строки отримання Заохочення №1.

Порядок та строки отримання Заохочення №3 погоджується додатково між відповідним Учасником Акції та Виконавцем Акції

8.1.1.Виконавець Акції надсилає Учасникам Заохочення №1 через Нову пошту з вказанням імені, прізвища Отримувача, номера телефону у місто отримання на номер відділення, вказані під час реєстрації на Сайті протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів від дати отримання документів вказаних в п.8.4 цих Правил. Після передачі Заохочення №1 у відділення Нової пошти, Виконавець Акції повідомляє Учасника про факт відправлення Заохочення шляхом надсилання СМС або Viber повідомлення на номер телефону, повідомлений Учасником при реєстрації на Сайті. Учасники отримують Заохочення №1 у відділенні Нової пошти, зазначену Учасником при реєстрації на Сайті, за пред’явлення документів, що засвідчують особу.

Ненадання Учасником коректної інформації на Сайті, необхідної для доставки Заохочення №1 та/або документів вказаних в п.8.4 цих Правил  позбавляє Переможця Акції права на отримання Заохочення №1 та вважається, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Заохочення №1.

Отримання, зберігання Заохочень №1 у відділенні Нової пошти відбувається відповідно до Правил Нової Пошти. Перелік необхідних документів для отримання Заохочень №1 зазначено за адресою: https://novaposhta.ua/uploads/misc/doc/Terms_of_Service.pdf.

Додатково Учасник має надати інші документи/інформацію, визначену Виконавцем Акції, зокрема, але не обмежуючись, оригінали документів: згоди на проведення фото/відео зйомки в рамках Акції та згоди на вручення Заохочень №1,2,3.

Організатор/Виконавець/Технічний партнер не несуть відповідальність за роботу Нової Пошти.

 

8.2 Порядок та строки отримання Заохочення №2.

8.2.1.Виконавець Акції надсилає Учасникам Заохочення №2 через Нову пошту з вказанням імені, прізвища Отримувача, номера телефону у місто отримання на номер відділення, вказані під час реєстрації на Сайті протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів від дати отримання документів вказаних в п.8.4 цих Правил. Після передачі Заохочення №2 у відділення Нової пошти, Виконавець Акції повідомляє Учасника про факт відправлення Заохочення шляхом надсилання СМС або Viber повідомлення на номер телефону, повідомлений Учасником при реєстрації на Сайті. Учасники отримують Заохочення №2 у відділенні Нової пошти, зазначену Учасником при реєстрації на Сайті, за пред’явлення документів, що засвідчують особу.

Ненадання Учасником коректної інформації на Сайті, необхідної для доставки Заохочення №2,  та/або документів вказаних в п.8.4 цих Правил  позбавляє Переможця Акції права на отримання Заохочення №2 та вважається, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Заохочення №2.

Отримання, зберігання Заохочень №2 у відділенні Нової пошти відбувається відповідно до Правил Нової Пошти. Перелік необхідних документів для отримання Заохочень №2 зазначено за адресою: https://novaposhta.ua/uploads/misc/doc/Terms_of_Service.pdf.

Додатково Учасник має надати інші документи/інформацію, визначену Виконавцем Акції, зокрема, але не обмежуючись, оригінали документів: згоди на проведення фото/відео зйомки в рамках Акції та згоди на вручення Заохочень №1,2,3.

Організатор/Виконавець/Технічний партнер не несуть відповідальність за роботу Нової Пошти.

 

8.3 Порядок та строки отримання Заохочення №3.

Порядок та строки отримання Заохочення №3 погоджується додатково між відповідним Учасником Акції та Виконавцем Акції.

8.4.Учасник, який отримав право на отримання Заохочення №1,2,3, для його отримання повинен протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання повідомлення про перемогу в Акції (якщо інше додатково не буде узгоджене з представником Виконавця та підтверджене таким представником) направити Виконавцю Акції електронною поштою на адресу електронної пошти, названу Виконавцем, або іншим чином наступні документи/інформацію:

 • Скан-копію власного паспорта громадянина України (1, 2, 3, 4, сторінка з реєстрацією) або скан-копію паспорта у формі картки та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру,
 • Скан-копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера, у разі наявності,
 • Розміри одягу (Розмір - S або M або L, Зріст, Об'єм грудей, Об'єм талії, Об'єм стегон) (для отримання Заохочення №3).
 • Інші документи/інформацію за необхідності, визначені Виконавцем Акції, зокрема, але не обмежуючись, оригінали документів - згоди на проведення фото/відео зйомки в рамках Акції та згоди на вручення Заохочень №1,2,3;

 

Увага! У випадку не отримання Виконавцем Акції вищевказаних розмірів одягу, Організатор та Виконавець Акції готує Заохочення №3 в одному із стандартних розмірів S або M або L (розмір визначається за вибором Організатора/Виконавця Акції). Скарги від Учасників Акції, які отримали право на отримання Заохочення №3 та не надали вищевказані розміри Виконавцем/Організатором не розглядаються.

Зазначені копії документів повинні бути зроблені таким чином, щоб усі дані були чітко відображеними та розбірливими для читання, при цьому вищезазначені копії документів не підлягають поверненню Учасникам, з чим вони безумовно погоджуються фактом їхньої участі в Акції.

У разі якщо Учаснику Акції від 14 до 18 років, документи, необхідні для отримання Заохочення №1,2,3 надаються одним з його законних представників та надсилаються на ім’я такого законного представника.

8.5 При відмові Учасника, який отримав право на отримання Заохочення №1,2,3, або законних представників такого Учасника, у разі якщо йому від 14 до 18 років, вчинити зазначені в п. 8.4 Правил дії, Виконавець/Організатор залишають за собою право відмовити у видачі Заохочення №1,2,3.

8.6 У разі якщо документи, пред'явлені Учасником, викликають сумнів в їх достовірності та автентичності, Виконавець/Організатор залишає за собою право провести перевірку на предмет їх відповідності встановленим вимогам і до отримання її результатів Заохочення не видавати.

8.7 У разі встановлення Виконавцем/Організатором факту подання недійсних і / або недостовірних документів, відомостей та інформації, а так само в разі недотримання умов участі в Акції, Заохочення не видається.

8.8 Право на отримання Заохочення №1,2,3 у Учасника не виникає, а раніше виникле у такого Учасника право на отримання Заохочення припиняється при настанні наступних обставин:

 • Учасник відмовився від отримання Заохочення №1,2,3 та/або не надав у вищезазначені строки документи/інформацію згідно з п. 8.4. цих Правил;
 • в інших випадках, передбачених даними Правилами.

8.9 Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як Учасник, який отримав право одержати одне із Заохочень, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номера телефону такого Учасника, адреси електронної пошти тощо, та у разі настання обставин непереборної сили;

8.10 Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати  таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.

8.11 Виконавець/Організатор Акції не несуть відповідальності за неможливість зареєструвати коди на Сайті Акції з технічних причин, незалежних від Виконавця/Організатора Акції, в тому числі через несправність техніки або не функціонування провайдерів інтернет-послуг.

8.12 Виконавець та Організатор Акції не несуть відповідальності за збереження цілісності Заохочень при здійсненні їх доставки службою доставки. Доставка Заохочень здійснюється відповідно до правил та тарифів, встановлених службою доставки Новою поштою, на вибір Організатора, та оплачується Виконавцем Акції. Зберігання Заохочень у відділенні служби доставки безкоштовне протягом строку, визначеного відповідною службою доставки. Оплата за послуги зберігання поштових відправлень з Заохоченням понад встановлений безкоштовний період зберігання здійснюється Учасником Акції самостійно. При неотриманні Заохочення протягом встановленого строку, воно утилізується або повертається Організатору/Виконавцю без будь-яких компенсацій Учаснику.

 

 

 1. Обмеження

 

9.1 Номери телефонів, IP-адреси, поштові адреси та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір Кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками, не представлення на вимогу Організатора/Виконавця Акції Кодів) не допускаються до подальшої участі в цій Акції. У цьому випадку Виконавець залишає за собою право на блокування IP-адреси в рамках участі в Акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Організатором/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після набуття ними права на отримання Заохочень), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.

9.2  Організатор/Виконавець/Технічний Партнер Акції не несуть відповідальності:

9.2.1             За коректне відображення сторінок Сайту на персональних комп’ютерах, планшетних комп’ютерах та мобільних пристроях:

9.2.1.1          експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції, і відбувається на вільний розсуд користувачів;

9.2.1.2          експлуатація яких відбувається з використанням VPN сервісів для перегляду та використання ПЗ та комп’ютерної програми;

9.2.1.3          горизонтальна роздільна здатність екранів яких менше 576 пікселів;

9.2.1.4          експлуатація яких відбувається з не оновленими до мінімально необхідних версій або не підтримують роботу веб-браузерів: Internet Explorer не нижче версії 11, Firefox не нижче версії 58, Chrome не нижче версії 64, Safari не нижче версії 11, iOS Safari не нижче версії 11.2, Chrome for Android не нижче версії 64;

9.2.1.5          які використовують для перегляду веб-браузери, що вбудовані в додатки сторонніх виробників (наприклад, мобільний додаток Facebook);

9.2.1.6          які працюють за допомогою операційних систем, експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на території та у строк проведення Акції, та відбувається на вільний розсуд користувачів;

9.2.1.7          які працюють за допомогою неліцензійних операційних систем, та іншого неліцензійного допоміжного програмного забезпечення (антивірусні програми та інші), експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на території та у строк проведення Акції, та відбувається на вільний розсуд користувачів.

9.2.1.8          за коректність та безперебійність Інтернет-з’єднання, що забезпечується постачальником таких послуг.

9.2.1.9          за технічні помилки та/або збої у роботі Сайту, хостингу, що сталися з вини операторів мобільного зв’язку та/або внаслідок низької якості та/або переривання з’єднання мобільного зв’язку та/або внаслідок такого рівня мобільного зв’язку, що не може забезпечити якісне та безперебійне відображення Сайту.

9.2.1.10        у випадку потрапляння електронних листів в папку «Спам», що унеможливило вчасне одержання Учасником Акції повідомлення, надсилання вчасної відповіді та/або спричинило будь-які інші складності у встановленні комунікації

9.2.2             У разі надходження звернень до технічної підтримки шляхом натискання на кнопку «Зворотний зв’язок» на Сайті, зміст яких викладено у будь-якій формі про некоректне відображення або некоректну роботу Сайту і містить знімки екранів, які було змінено за допомогою вбудованого інструмента налагодження веб-браузера або шляхом монтажу графічних зображень, або у будь який інший спосіб.

 

 1. Додаткові умови Акції.

 

10.1 Заохочення можуть бути отримані Учасниками  лише на умовах цих Правил.

10.2 Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за використання Учасниками Заохочень після їх одержання Учасниками.

10.3 Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України участь в Акції відноситься до договорів приєднання, тобто, Учасники Акції можуть брати участь в Акції лише шляхом приєднання до запропонованого договору (цих Правил). Своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

10.4 Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.

10.5 Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор/Виконавець мають право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг, банківських установ, операторів поштового, кур’єрського/електронного та телефонного зв’язку, а також операторів та інших служб транспортування/перевезення, що залучені в рамках Акції.

10.6 Організатор/Виконавець/Технічний партнер не несуть жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників Заохочень з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасного виконання) своїх обов'язків Учасниками, передбачених цими Правилами, у разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор) тощо.

10.7 Організатор/Виконавець Технічний партнер не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень. Організатор/Виконавець Технічний партнер не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на одержання Заохочень. Організатор/Виконавець не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

10.8 На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам повідомляється:

10.8.1 Власником персональних даних Учасників є Організатор;

10.8.2 Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

10.8.3 з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 10.8.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації, тощо;

10.8.4 з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;

10.8.5 Розпорядником персональних даних Учасників є Виконавець та Технічний партнер, їм надається всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;

10.8.6 персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка зазначена у п. 10.8.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

10.8.7 персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Строку проведення Акції. Персональні дані Учасників будуть зберігатися протягом строку, який передбачено законодавством України для виконання мети, визначеної у п. 10.8.2. цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;

10.8.8 Учасники можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Власнику персональних даних письмовий запит на адресу, яка зазначена у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень;

10.8.9 Учасники, які отримали право одержати відповідне Заохочення, володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

10.9 Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, зазначені Учасником при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора/Виконавця і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих Заохочень/ (без додаткових виплат). При цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права, на використання об’єктів інтелектуального права, створених за участю Учасників, включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (в тому числі тиражування), на поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання (сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку, є власністю Організатора. Учасники автоматично дають згоду на подальшу передачу таких майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені з їх участю, з моменту їх участі у Акції.

10.10 Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.

10.11 Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів та електроні пошти Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції, у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь у Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону новин та інших інформаційних/рекламних повідомлень від Організатора у майбутньому.

10.12 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.