Офіційні правила рекламної Акції
«Активіа виклик 14 днів»
(надалі – Акція)

1. Організатор, Виконавець та Технічний партнер Акції

1.1. Організатором Акції є ТОВ «ДАНОН ДНІПРО» (надалі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: 73008, м. Херсон, вул. Бериславське шоссе, 37; ЄДРПОУ 31489175

1.2. Виконавцем Акції є ТОВ «ФЕАР РІТЕЙЛ» (надалі – «Виконавець»). Місцезнаходження Виконавця: 04080, м. Київ, вул. вул. Кирилівська, 13Б, оф. 1, ЄДРПОУ: 41439052.

1.3. Технічним партнером Акції: ТОВ "512 Діджитал" (надалі – «Технічний партнер»). Місцезнаходження 02105, м. Київ, Дніпровський район, вул. Тампере, 13А, кв.76. ЄДРПОУ 40837287

2. Мета проведення Акції та інформаційна підтримка Акції

2.1 Метою проведення Акції є інформування споживачів про продукцію Організатора під торговою маркою ТМ «Активіа», рекламування та збільшення обсягів продажу продукції під ТМ «Активіа», привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що розповсюджується Організатором в рамках його господарської комерційної діяльності.

2.2. Офіційні правила рекламної Акції (надалі – Правила) розміщуються на сайті http://activia.ua/ (надалі – Сайт) у межах строку проведення акції. Сайт для участі в Акції розміщений за адресою: www.activia.ua є власністю Організатора, так само як і всі матеріали, розміщені на Сайті, також належать Організатору або його Ліцензіарам.

2.3. Стисла інформація про строки проведення Акції, її скорочені правила та умови буде доступна:

  • на спеціальній стрічці або стікері з написом акція «Активіа виклик 14 днів» на продукції, яка бере участь у Акції та вказана у п.4.1. цих Правил;

УВАГА! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Акція є маркетинговим заходом з ціллю рекламування продукції TM «Активіа». Придбання продукції під ТМ «Активіа» не вважається сплатою грошових коштів за участь в Акції.

2.4. Правила Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил. Якщо Учасник продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, його вважають таким, що прийняв такі зміни до Правил.

3. Строк (тривалість) та територія (місце) проведення Акції

3.1. Строк проведення Акції: Акція триває (період безпосередньої реєстрації в Акції) з 01 квітня 2019 року по 31 травня 2019 року включно (далі – «Строк проведення Акції»). Період протягом якого можна стати Учасником Акції - з 00:01 годин за київським часом 01 квітня 2019 року по 23:59 годин за київським часом 31 травня 2019 року включно.

3.2. Акція проводиться по всій території України, крім території Автономної Республіки Крим, території проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованих територій України (надалі – «Територія проведення Акції»). Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за вивезення упаковок продукції під ТМ «Активіа» зі спеціальною стрічкою або стікером з написом «Акція» за межі території проведення акції. Організатор/залучені ними треті особи надсилає (вручає) Заохочення Переможцям Акції лише в межах Території проведення Акції.

3.4. Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Заохочень Акції, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.

4. Продукція, яка бере участь в Акції

4.1. В Акції бере участь наступна продукція, що виробляється Організатором:

4.1.1. Всі види йогуртів ТМ «Активіа» (з лінійкою «Густа Активіа»* та «Питна Активіа»*) зі спеціальною стрічкою, або стікером з написом акція «Активіа виклик 14 днів» (сукупно надалі іменується – «Акційна продукція») та містить в собі унікальний код (надалі – «Код»), що складається з комбінації цифр та літер.

«Питна Активіа*» — питний біфідойогурт під ТМ «Активіа» в асортименті, що реалізується в пляшках об’ємом 290 мл, 580 мл (за виключенням біфідойогуртів Активіа Drink & Go 315г)

«Густа Активіа*» — густий біфідойогурт ТМ «Активіа» в асортименті, що реалізується в коробках по 135 г, 230 г та 265 г

4.2. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети.

4.2. Код в Акційній продукції розміщується під фольгою в лінійці «Густа Активіа» (далі – фольга) і на звороті етикетки в лінійці «Питна Активіа» (далі – етикетка) .

4.3. В 1 (одній) Акційній продукції міститься 1 (один) Код.

5. Учасники Акції

5.1. Участь в Акції можуть приймати дієздатні фізичні особи - громадяни України, які на момент прийняття рішення про участь в Акції набули повної цивільної дієздатності (у зв'язку із досягненням 18 років або згідно з нормами чинного законодавства України) та які безумовно погодились із зазначеними Правилами, підтвердили свою участь в ній за відсутності будь-яких обмежень щодо участі, купили Акційну продукцію, зареєстрували Код з Акційної продукції та виконали інші умови цих Правил (далі - Учасники)

5.2. Не визнаються Учасниками та не мають права брати в ній участь:

- працівники Організатора, Виконавця та члени їхніх сімей;

- власники, працівники чи представники організацій, які виробляють або реалізують продукцію ТМ «Активіа» та члени їхніх сімей;

- власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Акції, та члени їхніх сімей;

- іноземці та особи без громадянства;

5.3. Учасник під час участі у Акції зобов’язується:

- дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

- вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках;

- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;

- не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників в Акції;

- зберігати Код до 31.05.2019 р. та надати на вимогу Виконавця та/або Організатора акції її для додаткової перевірки на дотримання вимог Правил;

- дотримуватися правил користування Сайтом.

5.4. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду Виконавцю та Організатору на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Підтвердженням згоди на участь в Акції та згоди з Правилами є здійснення Учасником реєстрації Коду на Сайті, згідно вимогам розділу 7 Правил.

5.5. Учасник, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Заохочень, що вказані в розділі 6 цих Правил.

УВАГА! Будь-які дії Учасників щодо реалізації (продажу, обміну) та/або публічного оприлюднення інформації про Коди, які стали відомі йому будь-яким чином, а також набуття та/або придбання інформації про Коди, без придбання Акційної продукції вважаються порушенням умов цих Правил, а Учасник таким, що не відповідає вимогам цих Правил та не має права на отримання Заохочень, що вказані в розділі 6 цих Правил.

5.6. Учасники Акції повинні мати паспорт громадянина України й реєстраційний номер облікової картки платника податків та бути готовими надати копії даних документів на вимогу Виконавця. Крім того, для ідентифікації необхідно мати номер мобільного телефону українського GSM-оператора та електронну пошту, які використовуються для реєстрації/участі в Акції згідно цих Правил.

6. Фонд Заохочень

6.1. Фонд Заохочень Акції (надалі разом - Заохочення) складається з:

6.1.1. Заохочення №1:

6.1.1.1. Мультипіч HD9621 | 90 - 27 шт.

6.1.1.2. Сертифікат*2 Le Boutique номіналом 4 000 грн. - 27 шт.

6.1.1.3. Сертифікат*2 Спорт Лайф номіналом 4 000 грн. - 27 шт.

6.1.2.Заохочення №2:

6.1.2.1. Сертифікат*2 Сільпо номіналом 100 грн., загальна кількість обмежена – 1 840 шт.

6.1.2.2. Сертифікат*2 Сільпо номіналом 50 грн., загальна кількість обмежена – 1 840 шт.

6.1.2.3. Сертифікат*2 Le Boutique номіналом 150 грн., загальна кількість обмежена – 1 840 шт.

6.1.2.4. Сертифікат*2 TerraSport номіналом 150 грн., загальна кількість обмежена – 1 840 шт.

 

* 2Сертифікат – унікальний промо-код (набір символів) (далі – Сертифікат), який надає можливість його пред'явнику придбати товари та послуги у мережі магазинів/фітнес- клубу зазначеному на ньому на суму, що дорівнює номіналу Сертифікату.

 

УВАГА! Строки дії сертифікатів наступні: Le Boutique - 1 (один) місяць с дня активації, Terrasport - 6 місяців, Сільпо - до 31.12.2019 р. У разі не використання відповідним Переможцем Акції сертифікату у вказаний строк, такий Переможець Акції втрачає право на отримання послуг за цим сертифікатом та не має права на отримання будь-яких виплат та компенсацій від Організатора/Виконавця Акції.

Порядок і правила використання Сертифікатів описані на офіційних сайтах відповідної мережі магазинів/фітнес- клубу. Відповідна мережа магазинів/фітнес-клубу залишає за собою право змінювати порядок і правила використання своїх сертифікатів, у зв’язку з чим Організатор/Виконавець Акції не бере на себе жодної відповідальності щодо можливої не згоди Учасників з порядком використання сертифікатів, не зобов’язаний врегульовувати можливі претензії Учасників та вирішувати будь-які інші питання, пов’язані з використання переможцями сертифікатів. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомився в повному обсязі з правилами використання сертифікатів відповідної мережі магазинів/фітнес-клубу , зрозумів їх зміст та підтверджує повну й безумовну згоду з ними.

Учасник самостійно несе відповідальність за розголошення будь-яким третім особам коду сертифікату відповідної мережі магазинів/фітнес-клубу. Організатор звільняється від відповідальності за наслідки втрати чи передачі Учасником коду такого сертифікату третій особі. Втрачений сертифікат відновленню не підлягає.

6.1.3. Заохочення №3 (далі – Головне заохочення):

6.1.3.1. Сертифікат на фотосесію з Машею Єфросініною * - 3 шт.

* Сертифікат – електронний унікальний промо-код (набір символів) (далі – Сертифікат на фотосесію), який надає можливість його пред'явнику обміняти Сертифікат на фотосесію з Машею Єфросініною відповідно до наступних умов:

-Дата проведення фотосесії 15.06.2019 р. Місце проведення та додаткові умови погоджується додатково між Учасником Акції та Виконавцем

- Якщо Учасник акції не з’явився на фотосесію, Організатор залишає за собою право відмовити йому в наданні послуг (проведення фотосесії).

До вартості Сертифікату входить:

- послуги візажиста;

- послуги стиліста (зачіска);

- до 50 фото;

- відретушованих фотографій - 10 шт.;

- розміщення всіх зроблених фото на файлообмінник;.

-тривалість зйомки - 2,5 год.;

-кількість образів моделей (комплект одягу на 1 учасника фотосесії) - 3.

-кількість людей в кадрі (учасників фотосесії включно з Машою Єфросініною) - 1-4.

6.2. Кількість Заохочень обмежена та складає визначену цими Правилами кількість. Загальна кількість Заохочень може бути змінена за самостійним рішенням Організатора шляхом одностороннього внесення відповідних змін до цих Правил.

6.3. Характеристики Заохочень, зазначених в цьому розділі Правил, їх колір, виробники/зміст/наповнення, тощо визначаються на розсуд Організатора. Зовнішній вигляд Заохочень може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах та на акційній сторінці Сайту. За якість та технічні характеристики Заохочень відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів/безпосередні надавачі послуг. Заохочення можуть не відповідати очікуванням Учасників.

6.4. Грошовий еквівалент Заохочень не нараховується та не виплачується. Всі Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Організатор/Виконавець не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками після їх одержання, за неможливість Учасниками скористатись наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

6.5. Заохочення можуть бути отримані Учасниками, що здобули право на отримання таких Заохочень, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.

6.6 Переможець Акції, отримуючи відповідне Заохочення Акції, розуміє, що таке Заохочення є доходом цього Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами діючого законодавства України. Та це може, відповідно, вплинути на умови отримання такою фізичною особою – переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. Переможець Акції, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання ним Заохочення та наслідки таких дій. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцями Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Заохочень Акції.

Дотримання вимог законодавства щодо оподаткування вартості доходів у результаті отримання Заохочення №2, забезпечується Виконавцем Акції відповідно до вимог законодавства України.

6.7 На Учасників Акції покладається відповідальність за забезпечення доступності їх мобільних номерів, електронної пошти, які використовуються при реєстрації на Сайті для вхідних дзвінків та вхідних повідомлень протягом всього строку проведення Акції.

7. Умови участі в Акції та умови визначення Учасників, які мають право на отримання Заохочень

7.1. Для того щоб взяти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам розділу 5 даних Правил, необхідно:

7.1.1. пройти авторизацію (зареєструватись) на Сайті. Зареєструватись Учаснику Акції можливо:

а) на веб-сайті в мережі Інтернет за адресою: http://activia.ua/ (далі - Сайт), а саме:

заповнити реєстраційну форму у спосіб, передбачений відповідно до вказівок на Сайті з обов’язковим повідомленням наступних даних: ім’я, прізвище стать; адреса електронної пошти; номер мобільного телефону українського GSM-оператора; пароль. Або:

б) за допомогою профілю користувача соціальної мережі https://www.facebook.com (далі – Facebook) (дозволивши використовувати певні дані свого профілю в межах Акції, а саме: доступ до профілю користувача в соціальній мережі та електронної адреси, яка була вказана користувачем при реєстрації). Поля ПІБ, електронна адреса заповнюються даними Facebook. При способі реєстрації в профілі Учасника Акції зберігається зазначений Facebook ID. Якщо такий ID вже існує, Учаснику Акції з’являється повідомлення з зазначенням помилки, і пропонується пройти авторизацію.

7.1.2. для отримання можливості одержати Заохочення №1:

- придбати 1 (одна) і більше будь-яких одиниць Акційної продукції;

- знайти 1 (один) і більше Кодів та успішно зареєструвати його/їх на момент визначення Переможців відповідно до п.7.5. Правил наступним чином: перший Код за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми) в особистому кабінеті на Сайті (після успішної реєстрації 1-го Коду, на Сайті Акції з’являється повідомлення про можливість реєструвати 2-й Код та наступні Коди за допомогою мобільного додатку Viber перейшовши за відповідним посиланням, що вказане у повідомленні).

7.1.3.для отримання можливості одержати Заохочення №2:

- придбати 14 (чотирнадцять) будь-яких одиниць Акційної продукції;

- знайти 14 (чотирнадцять Кодів та успішно зареєструвати їх на момент визначення Переможців відповідно до п.7.5. Правил наступним чином: перший Код за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми) в особистому кабінеті на Сайті (після успішної реєстрації 1-го Коду, на Сайті Акції з’являється повідомлення про можливість реєструвати 2-й Код та наступні Коди за допомогою мобільного додатку Viber перейшовши за відповідним посиланням, що вказане у повідомленні);

- вибрати 1 (одне) із Заохочень №2 відповідно до п.6.1.2 Правил, який після цього буде доступний у його особистому кабінеті на Сайті;

- після успішної реєстрації 14 (чотирнадцятого) Коду надати згоду на отримання Заохочення №2 шляхом проставлення відмітки «Я згоден» на Сайті.

- протягом 24 годин вибрати 1 (одне) із Заохочень №2 відповідно до п.6.1.2 Правил, який після цього буде доступний у його особистому кабінеті на Сайті;

Увага! Накопичення кількості Кодів, які дають право на отримання Заохочення №2, триває протягом всього Періоду проведення Акції.

7.1.4. для отримання можливості одержати Заохочення №3:

- придбати 1 (одна) і більше будь-яких одиниць Акційної продукції;

- знайти 1 (один) і більше Кодів та успішно зареєструвати його/їх на момент визначення Переможців відповідно до п.7.5. Правил наступним чином: перший Код за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми) в особистому кабінеті на Сайті (після успішної реєстрації 1-го Коду, на Сайті Акції з’являється повідомлення про можливість реєструвати 2-й Код та наступні Коди за допомогою мобільного додатку Viber перейшовши за відповідним посиланням, що вказане у повідомленні)

УВАГА! Під час реєстрації на Сайті або реєстрації Коду за допомогою мобільного додатку Viber вигляді СМС, Учасник може вказати лише номер українського GSM-оператора, за виключенням номерів CDMA.

Після виконання процедури реєстрації кожного Коду за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми) на Сайті або реєстрації Коду за допомогою мобільного додатку Viber у вигляді СМС, або у випадку неможливості реєстрації, Учасник отримає, відповідне повідомлення на Сайті, або в СМС, яке прийде у відповідь на реєстрацію Коду у вигляді СМС.

При цьому відповідне поле для реєстрації Коду на Сайті або 1 (одна) СМС можуть одночасно вмістити лише один Код.

Код вважається успішно зареєстрованим з моменту отримання Учасником відповідного повідомлення.

УВАГА! Учасник може зареєструвати не більше 14 (чотирнадцяти) коректних Кодів протягом однієї доби. За однією IP адресою може бути зареєстровано не більше 3 учасників, реєстрація нових кодів 4-го і наступних учасників на це IP заборонена. При цьому, якщо Учасником буде введено некоректний Код (код, який не відповідає унікальному коду) 5 разів протягом 1 (однієї) доби, номер мобільного телефону такого Учасника автоматично блокується для участі в Акції до 00:00:00 наступного дня.

У разі фіксації 3-х автоматичних блокувань за введення 5 некоректних Кодів за період Акції, профіль такого Учасника автоматично блокується для участі в Акції, на весь Строк проведення Акції. Також блокуються всі IP адреси, з яких здійснювалися реєстрації даного учасника. Рішення про розблокування або не розблокування приймається Організатором та/або Виконавцем виключно на підставі свого внутрішнього переконання після зазначення Учасником причини реєстрації некоректних Кодів та незалежно від суб’єктивної оцінки Учасника.

УВАГА! Реєстрація Кодів від одного Учасника може проводитись лише з використанням одного номеру мобільного телефона.

УВАГА! По завершенню строку проведення Акції, зазначеного в п. 3.1. Правил або після закінчення фонду Заохочень Акції, Коди не реєструються.

7.2. Один Код може бути зареєстрований для участі в Акції лише 1 (один) раз.

7.3. Визначення Учасників, що мають право на отримання Заохочень, зазначених в п. 6.1. цих Правил (надалі – Учасник, який отримав право одержати Заохочення), проводиться наступним шляхом:

  • Заохочення №1

Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень №1, проводиться шляхом випадкової комп’ютерної вибірки серед всіх Учасників Акції, які за попередній тиждень (з 00:00:01 понеділка до 23:59:59 неділі) по відношенню до дати кожного розіграшу, успішно зареєстрували мінімум 1 (один) Код. Кожного понеділка, о 12:00 з 08.04.2019 р. до 27.05.2019 року включно визначається 9 (дев’ять) Учасників Акції, кожен з яких здобув право отримати 1 (одного) Заохочення №1, у разі виконання ними всіх умов цих Правил. Додатково, шляхом випадкової комп’ютерної вибірки, проводиться визначення 10 (десяти) резервних Учасників на отримання 1(одного) Заохочення №1, які виконали всі умови участі в Акції, необхідні для отримання 1 (одного) Заохочення №1, та здобудуть, у порядку черговості визначення резервними Учасниками, право на отримання 1 (одного) відповідного Заохочення №1 у разі відмови основного Учасника, який здобув право на отримання 1 (одного) Заохочення №1 від отримання такого Заохочення, неможливості вручення такому Учаснику Заохочення №1 , у тому числі згідно п.8.4. Правил. Розподіл Заохочень №1 серед Учасників Акції, які отримали право на отримання Заохочення №1 проводиться шляхом випадкової комп’ютерної вибірки.

Учасник Акції може отримати лише 1 (одне) Заохочення №1 за весь період проведення Акції.

  • Заохочення №2

Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень №2, проводиться кожного четверга о 12:00 з 04.04.2019 р. по 30.05.2019 р. включно серед Учасників Акції, які на дату проведення розіграшу успішно зареєструвати 14 (чотирнадцять) Кодів, обрали відповідне Заохочення №2 та надали згоду на отримання Заохочення №2 відповідно до п. 7.1.3. Правил. Такі Учасники Акції здобули право на отримання 1 (одного) Заохочення №2.

Учасник Акції може отримати лише 1 (одне) Заохочення №2 за весь період проведення Акції.

  • Заохочення №3 (Головне Заохочення)

Визначення Учасника Акції, який здобуває право на отримання Заохочення №3, проводиться серед всіх Учасників Акції, які на момент розіграшу успішно зареєстрували мінімум 1 (один) Код. 01.06.2019 року о 23:59 шляхом випадкової комп’ютерної вибірки, визначається 3 (три) основних Учасників Акції, який здобули право на отримання 1 (одного) Заохочення №3 у разі виконання ними усіх умов цих Правил. Під час визначення Учасника, який здобув право на отримання 1 (одного) Заохочення №3 шляхом випадкової комп’ютерної вибірки, проводиться визначення 5 (п’яти) резервних Учасників на отримання 1 (одного) Заохочення №3, які виконали всі умови участі в Акції, необхідні для отримання 1 (одного) Заохочення №3, та здобудуть, у порядку черговості визначення резервними Учасниками, право на отримання 1 (одного) відповідного Заохочення №3, у разі відмови основного Учасника, який здобув право на отримання 1 (одного) Заохочення №3, від отримання такого Заохочення, неможливості вручення такому Учаснику Заохочення №3, у тому числі згідно п.8.8. Правил.

7.4. Інформацію про Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочення №1-3, можна отримати на відповідній сторінці Сайту в розділі «Умови та подарунки». Під інформацією мається на увазі ім’я, прізвище та перші 7 цифр мобільного телефону, включаючи код оператора мобільного зв’язку, вказані відповідними Учасниками Акції під час реєстрації Коду для участі в Акції.

7.5. Організатор/Виконавець не компенсують будь-які витрати Учасників, які виникають у зв’язку з Реєстрацією Кодів чи участю в Акції.

7.6. Претензії від Учасників, щодо обов’язків Виконавця та Організатора в рамках Акції приймаються та розглядаються до 01.06.2019 р.

7.7. Всі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

7.8. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність та повноту наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

7.9. Після визначення Учасника, який отримав право на одержання відповідного Заохочення, представник Виконавця та/або залучені ним треті сторони зв'язується з Учасником у спосіб реєстрації Учасником Кодів (за мобільним телефоном або допомогою мобільного додатку Viber у вигляді СМС або через особистий кабінет Сайту, і просить надати документи (для Учасників Акції, які отримали право на отримання Заохочення №1, №3), зазначені в п.8.4 цих Правил, Виконавцю на електронну адресу, вказану таким представником.

УВАГА! Проводиться запис телефонної розмови, передбаченої п.7.9 Правил, про що повідомляється Учасник у цих Правилах.

7.10. Всі Учасники Акції, в тому числі Учасники Акції, які здобули право на отримання Заохочень самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції і отриманням Заохочень. Витрати Переможців Акції для отримання Заохочення №3 погоджується Виконавцем Акції та такими Переможцями додатково.

8. Порядок та строки отримання Заохочень

8.1. Порядок та строки отримання Заохочення №1.

8.1.1. Виконавець Акції надсилає Учасникам Заохочення №1 через Укрпошту або на електронну пошту, що вказана Учасником при реєстрації на Сайті за умови надання документів, вказаних у п. 8.4 цих Правил, та виконання інших вимог Правил, протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту пред’явлення таким Учасником переліку документів, що посвідчують особу (паспорт та інших документів) та виконання інших дій, вказаних у п.8.4 цих Правил відповідно до вимог Правил. Після передачі Заохочення №1 Укрпошті або шляхом надсилання Заохочення №1 на електронну пошту, Виконавець Акції повідомляє Учасника про факт відправлення Заохочення №1 шляхом надсилання повідомлення через особистий кабінет сайту або на Viber на номер телефону, повідомлений Учасником при реєстрації на Сайті. У випадку відправлення Заохочення №1 Укрпоштою, Учасник отримує таке Заохочення №1 у відділенні Укрпошти, що обслуговує адресу, зазначену Учасником при реєстрації на Сайті за пред’явленням документів, що засвідчують особу.

У разі якщо Учасник зазначив не повну/не коректну інформацію при реєстрації на Сайті, Виконавець надсилає повідомлення на адресу електронної пошти, зазначену Учасником при реєстрації на Сайті, з проханням надати повну інформацію. Ненадання Учасником інформації та/або документів вказаних в п.8.4. цих Правил, протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту відправлення повідомлення від Виконавця Акції про необхідність надати повну інформацію/документи, позбавляє Переможця Акції права на отримання Заохочення №1 та вважається, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Заохочення №1.

8.2. Порядок та строки отримання Заохочення №2.

Виконавець Акції надсилає Учасникам Заохочення №2 через Укрпошту або на електронну пошту, що вказана Учасником при реєстрації на Сайті протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати проведення відповідного розіграшу. Після передачі Заохочення №2 на відділення Укрпошти або шляхом надсилання Заохочення №2 на електронну пошту Виконавець Акції повідомляє Учасника про факт відправлення Подарунку шляхом надсилання СМС або Viber повідомлення на номер телефону, повідомлений Учасником при реєстрації на Сайті. Учасники отримують Заохочення №2 у відділенні Укрпошти/служби кур’єрської доставки, що обслуговує адресу, зазначену Учасником при реєстрації на Сайті за пред’явленням документів, що засвідчують особу. У разі якщо Учасник зазначив не повну/не коректну інформацію при реєстрації на Сайті, Виконавець надсилає повідомлення на адресу електронної пошти, зазначену Учасником при реєстрації на Сайті, з проханням надати повну інформацію. Ненадання Учасником інформації, необхідної для доставки Заохочення №2, протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту відправлення повідомлення від Виконавця Акції про необхідність надати повну інформацію, позбавляє Переможця Акції права на отримання Заохочення №2 та вважається, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Заохочення №2.

8.3. Порядок та строки отримання Заохочення №3.

Виконавець Акції надсилає Учасникам Заохочення №3 на електронну пошту, що вказана Учасником при реєстрації на Сайті за умови надання документів, вказаних у п. 8.4 цих Правил, та виконання інших вимог Правил, протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту пред’явлення таким Учасником переліку документів, що посвідчують особу (паспорт та інших документів) та виконання інших дій, вказаних у п.8.4 цих Правил відповідно до вимог Правил. Після надсилання Заохочення №3 на електронну пошту, Виконавець Акції повідомляє Учасника про факт відправлення Заохочення №3 шляхом надсилання повідомлення через особистий кабінет сайту або на Viber на номер телефону, повідомлений Учасником при реєстрації на Сайті.

Ненадання Учасником інформації та/або документів вказаних в п.8.4. цих Правил, протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту відправлення повідомлення від Виконавця Акції про необхідність надати повну інформацію/документи, позбавляє Переможця Акції права на отримання Заохочення №3 та вважається, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Заохочення №3.

8.4. Учасник, який отримав право на отримання Заохочення №1 або Заохочення №3, для його отримання повинен протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про перемогу в Акції (якщо інше додатково не буде узгоджене з представником Виконавця та підтверджене таким представником) направити Виконавцю Акції електронною поштою на адресу: feedback@activia.in.ua наступні документи/інформацію:

- Скан-копію власного паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4, сторінка з реєстрацією),

- Скан-копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру, у разі наявності,

- Інші документи/інформацію за необхідності, зокрема, але не обмежуючись, згоди на проведення фото/відео зйомки в рамках Акції та згода на вручення Заохочень №1 або №3 ;

Зазначені копії документів повинні бути зроблені таким чином, щоб усі дані були чітко відображеними та розбірливими для читання, при цьому вищезазначені копії документів не підлягають поверненню Учасникам, з чим вони безумовно погоджуються фактом їхньої участі в Акції.

8.5 При відмові Учасника, який отримав право на отримання Заохочення №1 або №3, вчинити зазначені в п.п.8.4 Правил дії, Виконавець/Організатор, залишають за собою право відмовити у видачі Заохочення №1 або №3.

8.6. У разі якщо документи, пред'явлені Учасником, викликають сумнів в їх достовірності і автентичності, Виконавець/Організатор залишає за собою право провести перевірку на предмет їх відповідності встановленим вимогам, і до отримання її результатів відповідне Заохочення №1 або №3 не видавати.

8.7. У разі встановлення Виконавцем/Організатором факту подання недійсних і / або недостовірних документів, відомостей та інформації, а так само в разі недотримання умов проведення Акції, Заохочення не видається.

8.8. Право на отримання Заохочення №1 або №3 у Учасника не виникає, а раніше виникле у такого Учасника право на отримання Заохочення №1 або №3 припиняється при настанні наступних обставин:

- Учасник відмовився від отримання Заохочення №1 або №3 та або не надав у вищевказані строки документи/інформацію, що вказані в 8.4. цих Правил;

- в інших випадках передбачених даними Правилами.

8.9. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як Учасник, який отримав право одержати одне із Заохочень, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номеру телефону такого Учасника, адреси електронної пошти тощо, та у разі настання обставин непереборної сили;

8.10. Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.

8.11. Виконавець/Організатор Акції не несуть відповідальності за неможливість зареєструвати коди на Сайті Акції з технічних причин, незалежних від Виконавця/Організатора Акції, в тому числі через несправність техніки або не функціонування провайдерів інтернет-послуг.

8.12. Виконавець та Організатор Акції не несуть відповідальності за збереження цілісності Заохочень при здійсненні їх доставки службою доставки на адресу Учасника, що здобув право на його отримання. Доставка Заохочень здійснюється відповідно до правил та тарифів, встановлених службою доставки «Укрпошта» та оплачується Виконавцем Акції. Зберігання Заохочень у відділенні служби доставки безкоштовне протягом 7 днів з дати надходження Заохочення до відділення. Оплата за послуги зберігання поштових відправлень з Заохоченням понад встановлений безкоштовний період зберігання здійснюється Учасником Акції самостійно (відповідно до Правил зберігання, розміщених на сайті служби доставки «Укрпошта». При неотриманні Заохочення протягом 45 днів він утилізується без будь-яких компенсацій Учаснику або повертається Організатору/Виконавцю).

9. Обмеження

9.1. Номери телефонів, IP-адреси, поштові адреси та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір Кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками, не представлення на вимогу Організатора/Виконавця Акції Кодів) не допускаються до подальшої участі в цій Акції. У цьому випадку Виконавець залишає за собою право на блокування IP-адреси в рамках участі в Акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Організатором/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після набуття ними права на отримання Заохочень), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.

10. Додаткові умови Акції.

10.1. Заохочення можуть бути отримані Учасниками лише на умовах цих Правил.

10.2. Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності, стосовно використання Учасниками Заохочень, після їх одержання Учасниками.

10.3. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

10.4. Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.

10.5. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг, банківських установ, операторів поштового, кур’єрського/електронного та телефонного зв’язку, а також операторів та інших служб транспортування/перевезення, що залучені в рамках Акції.

10.6. Організатор/Виконавець залишає за собою право змінювати фонд Заохочень Акції та/або окремих видів Заохочень, або включити в Акцію інші Заохочення, не передбачені цими Правилами, шляхом внесення відповідних змін у Правила акції, розміщені на Сайті.

10.7. Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників Заохочень, з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасного виконання) своїх обов'язків Учасниками, передбачених цими Правилами, за настання обставин непереборної сили (форс-мажор), тощо.

10.8. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень . Організатор/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на одержання Заохочень. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

10.9. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам повідомляється:

10.9.1. Власником персональних даних Учасників є Організатор;

10.9.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

10.9.3. з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 10.9.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації, тощо;

10.9.4. з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;

10.9.5. Розпорядником персональних даних Учасників є Виконавець, йому надається всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;

10.9.6. персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 10.9.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

10.9.7. персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Строку проведення Акції. Персональні дані Учасників будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 10.9.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;

10.9.8. Учасники можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Власнику персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень;

10.9.9. Учасники, які отримали право одержати відповідне Заохочення, володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

10.9.10. Беручи участь в Акції кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані Учасником при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора/Виконавця і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих Заохочень/ (без додаткових виплат). При цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права, на використання об’єктів інтелектуального права, створених за участю Учасників, включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (в тому числі тиражування), на поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання (сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку, є власністю Організатора. Учасники автоматично дають згоду на подальшу передачу таких майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені з їх участю, з моменту їх участі у Акції.

10.9.11. Учасник, що здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.

10.9.12. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь у Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону новин та інших інформаційних/рекламних повідомлень від Організатора у майбутньому.

10.9.13. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.